Kontakty

Klub: Mestský futbalový klub Zemplín Michalovce
Právna forma: Akciová spoločnosť
Adresa: Hviezdoslavova 5, 071 01 Michalovce
Telefón: 056/688 23 25
IČO:  36 598 160 
E-mail: mfkmi@slovanet.sk

VEDENIE KLUBU

Členovia predstavenstva Ing. Ján Sabol
 
  Ing. Štefan Laurinčík
 
  Mgr. Martin Nebesník
 
  Ing. Július Oleár
 
  Ing. Ivan Kačúr
 
  Ing. Jozef Sokologorský  

Kontakty MFK Zemplín Michalovce

Predseda Predstavenstva – Chairman
Ing. Štefan Laurinčík
e-mail: laurincik@mfkzemplin.sk

Sekretariát (Secretary)
Ing. Jaroslava Šoltinská
e-mail: mfkmi@slovanet.sk
Telefón: + 421 56 688 23 25,  (Phone for English language callers: +421 944 175 915)

Vedúci A-mužstva (Head of A-team)
Mgr. Peter Ščobik
languages – russian, english
e-mail: scobik@mfkzemplin.sk

Vedúci mládeže (Youth chef)
PaeDr. Igor Remák
phone: 0915 840 414

Športový riaditeľ (Sports director)
Mgr. Marek Zahorčák
languages – english, russian, polish
e-mail: marekzahorcak@gmail.com

Bezpečnostný manažér (Safety manager)
Anton Verbický
e-mail: tonoverbicky@azet.sk

Konzultant pre PR a marketing, affiliates
Ing. Filip Kaľavský
language – english
e-mail: marketing@mfkzemplin.sk
phone:+421 944 175 915