Kontakty

Klub: Mestský futbalový klub Zemplín Michalovce
Právna forma: Akciová spoločnosť
Adresa: Hviezdoslavova 5, 071 01 Michalovce
Telefón: 056/688 23 25
IČO:  36 598 160 
E-mail: mfkmi@slovanet.sk

VEDENIE KLUBU

Členovia predstavenstva Ing. Ján Sabol
 
  Ing. Štefan Laurinčík
 
  Mgr. Martin Nebesník
 
  MUDr. Štefan Kvak
  Ing. Július Oleár
  Ing. Ivan Kačúr
 
  Ing. Jozef Sokologorský
Ing.Tibor Pál Jozef Ungvarský

 

Kontakty MFK Zemplín Michalovce

Predseda Predstavenstva – Chairman
Ing. Štefan Laurinčík
e-mail: laurincik@mfkzemplin.sk

Sekretariát (Secretary)
Ing. Jarmila Šoltinská
e-mail: mfkmi@slovanet.sk
Telefón: + 421 56 688 23 25,  (Phone for English language callers: +421 944 175 915)

Vedúci A-mužstva (Head of A-team)
Mgr. Peter Ščobik
languages – russian, english
e-mail: scobik@mfkzemplin.sk

Športový riaditeľ (Sports director)
Mgr. Marek Zahorčák
languages – english, russian, polish
e-mail: marekzahorcak@gmail.com

PR, marketing and affiliates
Ing. Filip Kaľavský
languages – english
e-mail: marketing@mfkzemplin.sk
+421 944 175 915