Predpredaj vstupeniek

PREDPREDAJ VSTUPENIEK na majstrovský zápas 4.kola Fortuna ligy
MFK Zemplín Michalovce vs FC ViOn Zlaté Moravce,
(Utorok – 25.august 2020 od 19:00 hod.)

SA USKUTOČNÍ
24.8. Pondelok 13:00 – 16:00 hod.

PREDPREDAJ VSTUPENIEK SA USKUTOČNÍ V POKLADNI PRI SEKTORE D4 NA PARKOVISKU OD UMELEJ TRÁVY.

Pokladňa pri sektore D4

Vstupenky si tiež môžete zakúpiť aj cez Ticketportal.sk od piatka 21.8.2020 do Utorka 25.8. do 18:00 hod.

V deň zápasu sa pokladne pri štadióne otvárajú hodinu pred výkopom, teda od 18:00 hod.

OPATRENIA:

 • pri vstupe na štadión a počas trvania hromadného podujatia je dôležité mať prekryté dýchacie cesty, teda nos a ústa a konkrétne rúško, šatku alebo šál.
 • V rámci futbalu platí opatrenie 50 % kapacity štadióna a sedenie v každom druhom rade. Permanentky a vstupenky boli predávané do každého nepárneho radu (1,3,5,7,9). Teda prosíme fanúšikov, aby dodržovali opatrenie, že sa sedí v každom druhom rade. Teda obsadzovať tie miesta, ktoré máte na permanentkách a vstupenkách. Pri nájdení vášho miesta vám pomôžu usporiadatelia!
 • fandiť našim futbalistom celých 90 minút

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), 
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov, 
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • zákaz podávania rúk, 
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť,  umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, 
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, od pondelka 6. júla 2020 sa zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, 
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, 
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.   

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí s výlučne sediacim obecenstvom, pokiaľ je organizátor schopný zabezpečiť a dodržiavať nasledovné: 

 • zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, od pondelka 6. júla 2020 sa zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade
 • obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *