MFK Zemplín Michalovce v piatok ocenia

Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve klubu udelia Cenu mesta Michalovce za rok 2012.

V závere kalendárneho roka sa michalovskému futbalovému klubu ušlo jedno zaujímavé ocenenie. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční v piatok 14. decembra o 17. hodine vo veľkej sále MsKS, bude MFK Zemplín Michalovce odovzdaná Cena mesta Michalovce za rok 2012 pri príležitosti 100. výročia organizovaného futbalu v meste.

Charakteristika MFK Zemplín Michalovce

Futbalový klub MFK Zemplín Michalovce, a.s. je počtom svojich členov, viac ako 370, najväčším športovým klubom v Michalovciach. Futbalový klub tvorí spolu 13 športových družstiev – 3 družstvá prípravky, 4 žiacke družstvá, 4 dorastenecké družstvá a 2 družstvá dospelých. V prvom rade sa do pozornosti práce vo futbalovom klube dostala výchova talentovanej mládeže, ktorá je jedinou zárukou dosiahnutia športových cieľov celého futbalového klubu.

Klub vybudoval v spolupráci s Mestom Michalovce nový futbalový štadión a tréningové plochy, na ktorých sa od rána do večera preháňa množstvo šikovných futbalistov, o ktorých sa už začínajú zaujímať rôzne špičkové kluby. To je dôkaz toho, že smer práce klubu bol vytýčený správne. Najčerstvejším príkladom toho je nedávny transfer mladých futbalových hráčov Jakuba Hromadu a Atilu Vargu do slávneho Juventusu Turín.

Práca s mládežou vo futbalovom klube MFK Zemplín je jeho neodmysliteľnou a každodennou súčasťou. V mládežníckych reprezentačných výberoch Slovenska, v jednotlivých vekových kategóriách, hráva pravidelne viac ako desať ich mladých futbalistov – Miloslav Bréda, Stanislav Danko, Róbert Kovaľ, Adrián Leško, Jozef Šimko, Jakub Grič, Tomáš Vožný, Michal Janočko, Jozef Vajs, Róbert Kiš a už spomínaní Jakub Hromada a Atila Varga. Kvalita klubu sa určuje predovšetkým výsledkami prvého mužstva dospelých, avšak mladí hráči potrebujú mať vzory aj v domácom klube, nielen v zahraničí. Káder dospelých preto doplnili funkcionári klubu novými kvalitnými hráčmi, aby klub postupne dostali do najvyššej futbalovej ligy.

Stratégiou futbalového klubu je postupne vybudovať z michalovského klubu Mekku Zemplína. Postupnými krokmi chce klub dostať družstvo dospelých do najvyššej ligy, v práci s mládežou dosahovať čo najlepšie výsledky a vychovávať kvalitných futbalistov, o ktorých budú mať záujem renomované futbalové kluby. To je motivácia pre mladých hráčov, aby aj oni mohli snívať svoje futbalové sny. Tak, ako sa to podarilo Igorovi Žofčákovi, Erikovi Grendelovi, Miroslavovi Božokovi, Jánovi Marcinovi, Mariánovi Kelemenovi a v nedávnej minulosti Rasťovi Tomovčíkovi, Dušanovi Sninskému, Tomášovi Kozárovi a Adriánovi Devečkovi.

Ceny mesta Michalovce za rok 2012 bude udelená aj týmto jednotlivcom a kolektívom:

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (za dlhodobú starostlivosť o mesto, pri príležitosti 50. výročia vzniku inštitúcie)

Michal Klíma (za prezentáciu zemplínskej ľudovej piesne, jej uchovávanie a autentický prejav, pri príležitosti okrúhleho životného jubilea)

Ing. Milan Matejovič (za rozvoj mesta, okresu a za rozvoj medzinárodných vzťahov medzi slovenskou republikou a ruskou federáciou)

Pavol Derfényi (za výrazný rozvoj a propagáciu mesta Michalovce v oblasti politiky a športu, pri príležitosti okrúhleho životného jubilea)

– Cirkevná základná škola sv. Michala (za podiel na vzdelávaní obyvateľov, pri príležitosti 20. výročia vzniku školy s akcentom na tradičné kresťanské a mravné hodnoty)

– Hvezdáreň Michalovce (za dlhoročné pôsobenie na vzdelávaní mládeže, pri príležitosti 30. výročia vzniku inštitúcie)

Materská škola, Ul. J. Švermu 8 (za podiel na vzdelávaní obyvateľov, pri príležitosti 30. výročia vzniku materskej školy)

Gabriel Hinďoš (za výbornú reprezentáciu mesta v strelectve, motoristickom športe, rádioamatérstve a za podiel na vzniku športového bridžu v Michalovciach, pri príležitosti okrúhleho životného jubilea)

Základná škola, Moskovská 1, Michalovce (za podiel na vzdelávaní obyvateľov mesta, pri príležitosti 50. výročia vzniku školy)

Marián Kravetz (za prezentáciu zemplínskej ľudovej piesne, pri príležitosti životného jubilea)

– Bc. Alena Niklasová (za úspešnú reprezentáciu Michaloviec so svojimi žiakmi v oblasti výtvarného umenia)

Michalovský klub KST Turista Michalovce (pri príležitosti 30. výročia začiatku činnosti turistického klubu)

Ladislav Lechan (za vynikajúcu reprezentáciu mesta v športe ako zdravotne postihnutý športovec)

Spevácky zbor PENÍÉL evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (za šírenie náboženských piesní doma a v zahraničí)

– Doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD. (za rozvoj vysokého školstva v Michalovciach a celoživotný podiel na vzdelávaní obyvateľov mesta i regiónu)

PaedDr. Martin Molnár (za významnú spoluprácu a propagáciu historických udalostí na Zemplíne)

Zdroj: Michalovčan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *