TJ Mladosť Kalša

Začiatok organizovaného telovýchovného hnutia v Kalši sa datuje rokom 1967. V tomto roku 5.júla J.Kašelák, J.Nagy, F.Onda, Š.Rusnák, I.Šimčák, J.Toth a I.Vereb založili telovýchovnú jednotu Družstevník Kalša.
Od ročníka 1969/70 pôsobí družstvo Kalše v okresných súťažiach okresu Košice vidiek, neskôr Košice – okolie. Sezóna 1971/72 znamenala začiatok účinkovania nášho dorasteneckého družstva v súťažiach OFZ Košice.
Rok 1972 znamená aj prielom v úprave okolia ihriska vybudovaním bariéry a prípravou výstavby sociálnej budovy. V tom čase bol predsedom TJ a hlavným motorom výstavby pán J.Toth. Výkopové práce na stavbe sa začali 30.6.1973. Budova sa stavala svojpomocne a kolaudácia stavby prebehla 12.10.1976. V tom čase hralo družstvo dorastencov II.triedu okresných majstrovstiev Košice vidiek a družstvo dospelých striedavo v IV. a III.triede.

V súčasnosti naše mužstvá pôsobia v týchto súťažiach:
A-mužstvo – IV. liga Juh dospelí VSFZ

B-mužstvo – II. trieda dospelí OBFZ Košice-okolie

Žiaci skupina „A“

Prípravka skupina „C“

OLD BOYS