Slávia TU Košice

Slávia TU Košice

Hlavným cieľom klubu je rozvijanie športu v Košiciach, aby mohli naši členovia úspešne reprezentovať Technickú univerzitu v Košiciach a mesto Košice.