Realizačný tím

Hlavný tréner: Miroslav NEMEC (26. 9. 1971)

Asistent trénera: Marek ONDRÍK (6. 4. 1974)

Tréner brankárov: Pavol PENKSA (7. 11. 1985)

Vedúci mužstva: Peter ŠČOBIK

Masér: Matej ČECH

Fyzioterapeut: Martin MOROZ

Kondičný tréner: Mário BURDA

Lekár: Jozef PETRÍK