Permanentky

Informácie k refundácii permanentiek

MFK Zemplín Michalovce si uvedomuje, že zostáva zaviazaný fanúšikom Zemplína, ktorí si zakúpili permanentky na uplynulú sezónu. Na domácom ihrisku sme neodohrali plný počet naplánovaných stretnutí, a preto pred začiatkom novej sezóny je potrebné zjednať nápravu a vyrovnať sa s fanúšikmi, ktorí si zakúpili permanentky. Všetci, ktorí si zakúpili permanentky pred sezónou si môžu uplatniť nárok na vrátenie čiastky z celkovej ceny permanentky za neodohrané stretnutia Fortuna ligy v sezóne 2016/2017.

Po zohľadnení všetkých faktorov ovplyvňujúcich výšku zľavy pre držiteľov permanentiek sme stanovili výšku kompenzácie za krytú tribúnu 10 € a nekrytú tribúnu 5 €. Senior permanentka 3 € (len finančná refundácia). Permanentky predstavovali skoro 50 % zľavu z celkovej sumy vstupeniek (KT=110 €, NT=78 €), z každej predanej permanentky bola taktiež odvedená štátu DPH. Chceme kompenzovať našim fanúšikom vzniknutú stratu, ale veríme, že aj fanúšikovia chápu situáciu, ktorá vznikla tým, že sa neodohrali stretnutia na domácom štadióne. Namiesto výnosov zo vstupného, sme mali náklady na organizáciu zápasov vonku a tento výpadok financií výrazne ovplyvnil rozpočet, keďže príjem zo vstupného tvorí dôležitú časť v príjmoch klubu.

K vráteniu čiastky je potrebné zaregistrovať svoju požiadavku či už osobne, telefonicky, alebo mailom. V každom prípade sa uvedie: Sektor, číslo zakúpenej permanentky, meno a priezvisko držiteľa a oznam o tom, akým spôsobom si chce uplatniť refundáciu. Pri registrácii sa, je aj možnosť nahlásenia, či majiteľ permanentky chce to isté miesto aj v nasledujúcej sezóne.  Možnosti refundácie:

  1. Vrátenie v peňažnej podobe.
  2. Bavlnený šál MFK Zemplín Michalovce (136 x 17 cm).

Svoj nárok na refundáciu permanentiek si môžete uplatniť od štvrtka 6.júla do piatka 14.júla 2017 každý pracovný deň od 11:00 do 16:00 hod. na tel. čísle: 0950 303 121, alebo osobne na sekretariáte klubu. Svoj nárok si môžete uplatniť aj mailom: permanentky@mfkzemplin.sk. Po 14.júli 2017 sa už nebude môcť dať uplatniť nárok na refundáciu permanentky, zakúpenú fyzickou osobou.

Majitelia, ktorí nezaplatili permanentku, ale ju dostali od zamestnávateľa si nemôžu uplatniť refundáciu. Za nich si uplatňuje náhradu po zozbieraní permanentiek podľa evidenčných čísel samotný zamestnávateľ na klube MFK Zemplín Michalovce.

Po skompletizovaní všetkých opodstatnených nárokov a vyradení neopodstatnených podľa našej evidencie predaných permanentiek sa uskutoční refundácia.

Momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce, ktorých súčasťou je aj dodanie turniketového systému spojeného s internetovým predajom vstupeniek a permanentiek. Refundácia a predaj permanentiek na novú sezónu začne hneď ako sa sprevádzkuje tento systém. O priebehu rekonštrukčných prác a dátumoch refundácie vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

MFK Zemplín Michalovce

Ceny permanentiek na Fortuna ligu na sezónu 2017/2018

Predpredaj permanentiek a vstupeniek na novú sezónu Fortuna ligy 2017/2018 sa začne až po sprevádzkovaní turniketového systém. O termínoch vás budeme včas informovať.

50 € – KRYTÁ TRIBÚNA

Krytá tribúna (A1-A2, B1-B8)  –  11. domácich zápasov

1.kategória: Žilina, Slovan, Ružomberok, Trenčín, Trnava, Dunajská Streda (vstupenky po 8€)

2.kategória: Prešov, Nitra, Senica, Zlaté Moravce, Podbrezová vstupenky (po 6€)

( Celková cena pri vstupenkách na KT: 78 €)

4,55 € Priemerná cena za 1 zápas pri kúpe permanentky na krytú tribúnu

 

30 € – NEKRYTÁ TRIBÚNA

Nekrytá tribúna (C1-C3, D1-D3) – 11 domácich zápasov

1.kategória: Žilina, Slovan, Ružomberok, Trenčín, Trnava, Dunajská Streda (vstupenky po 5€)

2.kategória: Prešov, Nitra, Senica, Zlaté Moravce, Podbrezová (vstupenky po 3€)

( Celková cena pri vstupenkách na NT: 45 €)

2,73 €    Priemerná cena za 1 zápas pri kúpe permanentky na nekrytú tribúnu

 

15 €

Senior perm. (C1-C3,D1-D3, D4) –  Dôchodcovia 62 rokov a viac, 11 domácich zápasov

 

Bývalí futbalisti MFK Zemplín Michalovce:

0 €          Nekrytá tribúna

20 €        Krytá tribúna