Kontakty

Klub: Mestský futbalový klub Zemplín Michalovce
Právna forma: Akciová spoločnosť
Adresa: Hviezdoslavova 5, 071 01 Michalovce
Telefón: 056/688 23 25
IČO:  36 598 160 
E-mail: mfkmi@slovanet.sk

VEDENIE KLUBU

Členovia predstavenstva Ing. Ján Sabol
 
  Ing. Štefan Laurinčík
 
  Mgr. Martin Nebesník
 
  Ing. Július Oleár
 
  Ing. Ivan Kačúr
 
  Ing. Jozef Sokologorský