Kontakt

Mestský futbalový klub Zemplín Michalovce a.s.
Právna forma: Akciová spoločnosť
Adresa: Hviezdoslavova 5, 071 01 Michalovce
Telefón: 056/688 23 25
IČO: 36 598 160
E-mail: mfkmi@slovanet.sk

Členovia Predstavenstva klubu

Ing. Ján Sabol
Ing. Štefan Laurinčík
Mgr. Martin Nebesník
MUDr. Štefan Kvak
Ing. Július Oleár
Ing. Ivan Kačúr
Ing. Jozef Sokologorský
Ing.Tibor Pál
Jozef Ungvarský

Kontakty MFK Zemplín Michalovce

Predseda Predstavenstva – Chairman
Ing. Štefan Laurinčík
e-mail: laurincik@mfkzemplin.sk

Sekretariát (Secretary)
Ing. Jarmila Šoltinská
e-mail: mfkmi@slovanet.sk
Telefón: + 421 56 688 23 25,  (Phone for English language callers: +421 944 175 915)

Vedúci A-mužstva (Head of A-team)
Mgr. Peter Ščobik
languages – russian, english
e-mail: scobik@mfkzemplin.sk

Športový riaditeľ (Sports director)
Mgr. Marek Zahorčák
languages – english, russian, polish
e-mail: marekzahorcak@gmail.com

PR, marketing and affiliates
Ing. Filip Kaľavský
languages – english
e-mail: marketing@mfkzemplin.sk
+421 944 175 915

Logo: