Mládežnícke súťaže sa budú hrať po novom

Zmeny sa dotknú všetkých kategórií od prípraviek cez žiakov až po dorastencov. Nový model súťaží je známy už rok.

Technický úsek Slovenského futbalového zväzu predložil Výkonnému výboru na jeho májovom zasadnutí v roku 2012 v Bardejove návrh na zvýšenie úrovne mládežníckeho futbalu v Slovenskej republike. O mesiac neskôr už VV SFZ jednomyseľne odporučil Rade SFZ schváliť tento návrh spolu so zmenou organizácie mládežníckych súťaží od súťažného ročníka 2013/2014.

„Cieľom reorganizácie bolo skvalitnenie mládežníckeho futbalu na Slovensku, umožnenie lepšej konfrontácie medzi klubmi. Zároveň sme chceli podporiť čo najviac klubov a vytvoriť futbalovú pyramídu so širšou základňou a užším vrcholom, kde sme sa rozhodli, že budeme podporovať finančnou dotáciou všetky kluby, ktoré budú pôsobiť v najvyššej žiackej súťaži,“ povedal manažér mládeže a rozvoja SFZ Martin Hasprún. „Rada SFZ 7. júna 2012 v uznesení číslo 7 túto reorganizáciu schválila. Táto zmena bola uverejnená aj v Rozpise republikových súťaží 2012/2013, čiže všetky futbalové kluby boli informované dopredu o zámere a ako bude pokračovať mládežnícky futbal na Slovensku od sezóny 2013/2014.“ Vzorec prechodu na nový systém súťaže, ktorým sa v súčasnosti postupuje bol schválený a zverejnený pred rokom, na konci sezóny boli schválené do vzorca podľa licenčných a športových kritérií aj kluby.

V médiách sa objavil prípad Futbalovej akadémie MT z Prešova, ktorá napriek výhre v 2. lige nedostala možnosť súťažiť v novej sezóne v najvyššej súťaži, no nie je to jediný prípad. „Nie je to namierené proti Futbalovej akadémii MT Prešov, rovnako sa postupovalo aj v prípade ViOn Zlaté Moravce, SFM Senec, v žiackych súťažiach napríklad FKM Karlova Ves, ktorá si udržala svoje miesto v 1. lige žiakov a napriek tomu v tejto lige hrať nebude, pretože schválená reorganizácia súťaží to neumožnila. Od začiatku ročníka boli jasne stanovené pravidlá, všetky kluby vedeli, čo je potrebné,“ začal M. Hasprún o kluboch, ktoré si podľa starých pravidiel vybojovali účasť v najvyššej súťaži. „Všetky kluby, ktoré budú pôsobiť v najvyšších žiackych a dorasteneckých súťažiach museli získať licenciu. V dorasteneckých súťažiach je to licencia Útvaru talentovanej mládeže a v žiackych súťažiach je to licencia Grassroots, to bol prvý krok k tomu, aby mohli pôsobiť v najvyšších súťažiach. Táto licencia bola podmienečne uložená klubom po splnení licenčných podmienok a čakalo sa len na splnenie športového kritéria, teda umiestnenia v súťaži,“ vysvetlil manažér mládeže a rozvoja SFZ.

Martin Hasprún tvrdí, že pomenovanie ‚reorganizácia‘ nie je úplne presné. Na Slovensku podľa neho vznikli v podstate nové súťaže, ktorých sa kluby môžu zúčastniť podľa podmienok, ktoré boli zverejnené pred rokom. „Jedná sa o nultý ročník súťaží. Na konci tejto sezóny, ak vyhrá družstvo 2. ligu a po splnení licenčných podmienok, bude mať možnosť hrať baráž a vybojovať si postup do súťaže,“ povedal pre futbalsfz.sk. „Futbalové kluby, ktoré tento rok hrali žiacku alebo dorasteneckú ligu, mali jasne dané kritériá, na základe čoho sa môžu dostať do novej najvyššej súťaže. Dostať sa tam mohli kluby z prvého až desiateho miesta v žiackych súťažiach a od prvého do štrnásteho miesta v dorasteneckých súťažiach. Výnimkou bola 1. liga žiakov západ, kde štyri miesta má Bratislava, čiže účastníkov je tam takisto štrnásť, na základe toho sa tam nedostala napr. Karlova Ves v prvej žiackej lige na zachraňujúcom sa mieste, ale keďže bola ako piaty klub z bratislavskej skupiny, v 1. lige neúčinkuje,“ vysvetlil Hasprún. Už spomínanou podmienkou pre štart v najvyššej súťaži žiakov je získanie licencie Grassroots. O túto okrem iných na východnom Slovensku požiadali ŠK Futura Humenné (v 1. lige starších žiakov skupiny východ v sezóne 2012/2013 na 10. mieste) a MFK Snina (v 1. lige starších žiakov skupiny východ v sezóne 2012/2013 na 12. mieste z celkového počtu 14 účastníkov). Klub ŠK Futura Humenné zároveň požiadal o výnimku, ktorá nebola akceptovaná, keďže VV SFZ rozhodol, že v nultom ročníku sa výnimky udeľovať nebudú. „Návrhy na zvýšenie kvality mládežníckych súťaží boli kreované päť rokov. Bola k tomu široká diskusia, v ktorej sa mohli vyjadriť kluby verejne, neverejne, v úzkych pracovných skupinách alebo na organizovaných stretnutiach. Objektívnosť a transparentnosť má zaručovať licenčný systém, ktorý je vytvorený a nastavený tak, aby bolo jasné, čo kluby musia splniť. Celý tento systém mala pod kontrolou pracovná skupina, ktorá bola vytvorená k tomuto licenčnému systému, aby dozerala na transparentnosť licenčného konania a skladá sa z piatich členov – traja profesionálni pracovníci SFZ, ktorí priamo mali na starosti administráciu, jeden zástupca VV SFZ a jeden zástupca Únie ligových klubov. Nie je to teda návrh len profesionálnych pracovníkov SFZ, ale je to názor pracovnej skupiny, ktorý bol predložený na VV SFZ,“ uviedol Hasprún. „Čo sa týka priamo FAMT Prešov, vyhrali síce 2. žiacku ligu, ale keďže MFK Snina sa umiestnil v 1. žiackej lige (skupina Východ) na vyššej pozícii, v zmysle zdôvodnenia pred začiatkom súťažného ročníka a zverejnených informácií v Úradnej správe dňa 2. marca č. 31, bol jasne nastavený kľúč účinkovania v súťaži. Boli tam teda kluby od 1 do 10, ďalej kluby, ktoré boli v prvej lige a až potom nasledoval víťaz 2. ligy,“ vysvetlil. 

Zdroj: futbalsfz.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *