Michalovský futbal oslávi sto rokov

Historicky prvé stretnutie odohrali Michalovce proti Pozdišovciam, ktorým podľahli hladko 0:6.

Rok 1912 je rok prvej písomnej zmienky o michalovskom futbale. Pri tejto príležitosti pripravuje Mesto Michalovce vydanie publikácie k storočnici futbalu. Zostavovateľom diela je Ing. Vladimír Sekela, autormi Dr. Martin Molnár a Mgr. Matej Starják  a čestným predsedom redakčnej rady PhMr. Alexander Bugala.

Prvú správu o michalovskom futbale nájdeme v novinách Felső Zemplén zo 4. augusta 1912. Je jednoduchá a stručná – hovorí o zápase michalovského futbalového spolku s Football Clubom z Pozdišoviec, ktorý sa skončil jednoznačným víťazstvom Pozdišovčanov v pomere 6:0. Vznik futbalového klubu v Michalovciach v roku 1912 potvrdzuje i prvorepublikový novinový článok z roku 1935. Jeho autor uvádza, že minulosť michalovského futbalového klubu bola veľmi pestrá: „V roku 1912 založený bol prvý klub maďarský, ktorého činnosť prvá svetová vojna prerušila. Ale ihneď po prevrate bol klub znovuzriadený, postupne však niekoľko ráz prekrstený.“ Na ten istý rok odkazuje aj článok, publikovaný v novinách Slovenská sloboda z 19. júla 1940 – autor sa v ňom odvoláva na 28-ročnú tradíciu michalovského futbalu. Ďalšie správy o michalovskom futbale v rokoch 1912 – 1913 tunajší dobový týždenník Felső Zemplén, žiaľ, neprináša. Myšlienka uvádzať počiatky michalovského futbalu k roku 1911 sa zrodila až v povojnovom období. Veríme, že pri skúmaní histórie futbalu sa nám podarí tiež zistiť, kto s týmto nepresným rokom prišiel ako prvý. Nateraz možno konštatovať, že dejiny michalovského futbalu sú prvýkrát podrobnejšie spracované na základe odborného historického výskumu až v Dejinách Michaloviec (publikáciu vydal Mestský úrad v Michalovciach v roku 2007). Autor jednej z kapitol spomínanej monografie – prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. – ešte raz potvrdil prvú písomnú správu o michalovskom futbale k roku 1912. Vývoj tohto populárneho športu v Michalovciach v medzivojnovom období a v rokoch 1939 až 1944 spracoval ďalší popredný historik – doc. PhDr. Imrich Michnovič, CSc. Vďaka pochopeniu a ústretovosti michalovskej samosprávy, najmä v poslednom období, majú profesionálni historici možnosť dať históriu nášho mesta „do poriadku“. Odborný výskum tak pomohol definitívne stanoviť prvú písomnú zmienku o Michalovciach na rok 1244 (a opraviť zlý údaj – rok 1056), určiť počiatky michalovského futbalu na rok 1912 (a nie na rok 1911), opravili sa tiež viaceré údaje, týkajúce sa osobnosti významného „maliara Zemplína“ Teodora Jozefa Moussona, či spresnili niektoré fakty o počiatkoch a aktivitách michalovského spolku Červeného kríža. Čaká nás však ešte veľa práce, pri ktorej sa určite dočkáme i ďalších „prekvapení“. 

Zdroj: Michalovčan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *